Rekruttskyting arrangeres hver tirsdag og torsdag kl 17:00 – 18:30. Aldersgrense er 9 år, men det varierer sterkt om barna er modne for å lære seg å skyte. Det vurderer vi i hvert tilfelle. Det er gratis å komme og prøve! 🙂