Har du noen spørsmål til oss?

Vi besvarer dine spørsmål med glede. Ta kontakt med Ørland Sportsskytteres leder Morten Antonsen på telefon 906 49 318 eller send oss en epost : post@orlandpk.no

Postboks 151, 7129 BREKSTAD - org.nr.: 984.265.581 - KTO.: 4290 08 03103
IBAN: NO58 4290 0803 103 - SWIFT: DNBANOKK