Leder Morten Antonsen
Nestleder Håvard Hoff Baneansvar
Sekretær Viggo Olden Trener/Web/Resultat
Kasserer Tomas Dahl Trener rekrutter
Medlem Britt Elena Wollan Drift innendørsbane
Medlem Bjørn Harald Vik Arrangement
Medlem Kjetil Flaa Rødsjø Feltoppmann
Medlem Heidi Ness Kiosk og kjøkken
Vara Roger Vik
Vara Astrid K. Mjøen