STATUTTER JARNSKJEGGES PRIS

Stevnet går over to dager. Det skal skytes feltprogram og ”VM-program”. Det sammenlagte resultatet teller til Jarnskjegges pris.

 • I klasse Senior skal både feltprogrammet og VM-programmet skytes med grovpistol.
 • I klassene Kvinner og Junior skal både feltprogrammet og VM-programmet skytes med finpistol.
 • I klasse Veteran kan feltprogrammet og VM-programmet skytes med valgfritt kaliber, men det skal brukes samme kaliber i begge deløvelsene.
 • Deltagere i Jarnskjegges Pris skal skyte tellende øvelse som første øvelse i både feltskytingen og VM-programmet.

Premiering: Det skal deles ut fire medaljer (Jarnskjegges medalje) i hvert stevne, henholdsvis i klassene – Kvinner, Junior, Senior og Veteran. Premiering ut over dette er som vanlig i åpne stevner. Klasse for veteran gjelder f.o.m. det året skytteren fyller 50 år og skytteren velger å skyte om Jarnskjegges Pris i denne klassen.

Ved poenglikhet rangeres det på følgende måte:

 1. Beste resultat Felt-program
 2. Siste 10-skuddsserie VM-program
 3. Nest siste 10-skuddsserie osv.
 • Jarnskjegges pris medalje i original utgave, utdeles kun en gang til samme skytter.
 • Skytter som vinner for andre gang får diplom tildelt med antall ganger påført.
 • Skytter som vinner for tredje gang får Jarnskjegges Pris medalje forgylt.
 • Skytter som vinner for fjerde gang og flere, får diplom tildelt med antall ganger påført.

 

Statutter sist endret på årsmøtet 2008.